SMS InfoKanál

Vážení spoluobčané,
Nalezli jsme jednoduché, komplexní a pohodlné řešení, jak zajistit vaši plnou informovanost. Zajistili jsme rychlý systém zveřejňování důležitých informací službu SMS InfoKanál obecní rozhlas "do kapsy".

Tato služba umožňuje zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS).

Takto rozesílané zprávy si vás najdou prakticky kdekoli, což je výhodné zejména pro ty z vás, kteří trávíte většinu dne mimo naši obec. Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci v případě povodní, sněhových kalamit apod.

Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec.

Informace nejdůležitější: jak službu získat:

Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat, a registrace je hotova. Stejným způsobem můžete službu kdykoli zrušit.

Přihlášení:

Odeslat textovou zprávu ve znění:
IK DCHABRY REGISTRUJ (nebo zkráceně IK DCHABRY REG)
na telefonní číslo 605 733 680

Odhlášení:

Odeslat textovou zprávu ve znění:
IK DCHABRY ODREGISTRUJ (nebo zkráceně IK DCHABRY ODREG)
na telefonní číslo 605 733 680

Pozor! Je důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně mezer, velikost písmen nehraje roli. Při špatném zadání textu zprávy nebo telefonního čísla nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Odesílané zprávy (přihlášení a odhlášení) jsou zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle tarifu dotyčného občana jako běžná odchozí SMS zpráva.

To znamená, že jediné, co zaplatíte v souvislosti s touto službou, je odeslání jedné SMS při přihlášení, popř. druhé při odhlášení. Služba sama ani zasílání jednotlivých zpráv zpoplatněno není. Veškeré související náklady nese ÚMČ Praha - Dolní Chabry.

Vážení občané, jedná se o službu, která je tady pro vás.

Služba je zdarma, je anonymní, v naší databázi budou jen vaše telefonní čísla a nemohou být zneužita.

Informace : Blanka Kadlecová, tajemnice ÚMČ
Tel. 283 851 272